Privacy bij Expert

Of u nu een Expertwinkel binnenstapt of wat bestelt via onze webshop, u bent altijd uniek en dat willen we graag zo houden. Wij noemen ons wel Expert, maar u bent en blijft expert over uw persoonsgegevens, punt.

Als we weten wie u bent en wat u zoekt, kunnen we u persoonlijk advies en gerichte service geven. Dit zorgt ervoor dat we een aantal gegevens van u nodig hebben. In de meeste gevallen is dit erg logisch, bijvoorbeeld om het product bij u thuis te kunnen bezorgen. Om zeker te zijn dat u volledig op de hoogte bent wat we met uw gegevens doen en waarom we dat doen, lichten we het hieronder toe.

Het maakt niet uit of u nu bij een Expertwinkel of online een aankoop doet: voor beiden worden dezelfde gegevens voor dezelfde doeleinden gebruikt onder dezelfde beveiligingsmaatregelen. Ook kunt u via beide wegen uw privacyrechten uitoefenen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.

Verantwoordelijke

Nederlandse Expert Groep B.V. (“Expert”), gevestigd aan Gildenstraat 7, 3861 RG Nijkerk, is samen met de zelfstandige Expertwinkels verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, mailt u naar privacy@expert.nl of bezoek uw lokale Expertwinkel.

Persoonsgegevens die wij verwerken, voor welk doel en hoe lang deze worden bewaard

Hieronder zullen voor zowel de webshop (expert.nl) als de fysieke Expertwinkels de doelen, de daarvoor benodigde persoonsgegevens en de bewaartermijnen worden weergegeven. Waarbij er voor een deel dezelfde doeleinden zijn, maar er is ook onderscheid gemaakt tussen een aantal specifieke verwerkingen.

Zowel in de Expertwinkel als op expert.nl

Om de bestelling te verwerken, producten bij u af te leveren en te installeren

De meest voorkomende verwerking van uw persoonsgegevens is om de producten bij u thuis te kunnen bezorgen en eventueel te installeren. Of u nu online of in een Expertwinkel een product koopt, als we de bestelling verwerken, de producten bij u bezorgen en eventueel installeren, hebben we de volgende gegevens nodig:

 • Aanhef
 • Voor- en achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer           
 • Emailadres (alleen op expert.nl verplicht)
 • Betaalgegevens

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons heeft gesloten uit te kunnen voeren en u tevens op de hoogte te houden over de voortgang. We zullen de gegevens 7 jaar bewaren voor de Belastingdienst. Daarna houden we alleen nog de vier cijfers van de postcode voor interne rapportages, hierdoor bent u niet langer te herleiden als individu.

Voor serviceafhandelingen als: ruilen, retourneren, garantie en reparatie

Als Expert vinden we een passende en persoonlijke service heel normaal en om de service zo juist en volledig mogelijk te verlenen hebben we de onderstaande gegevens van u nodig:

 • Aanhef
 • Voor- en achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Emailadres                   
 • Order- en/of factuurnummer
 • Productgegevens zoals merk, type of serienummer/IMEI nummer   
 • Klacht of opmerking

Ook deze gegevens dienen we 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst, voordat we het anonimiseren en enkel gebruiken voor rapportagedoeleinden.

Om u interessante (persoonlijke) nieuwsbrieven te sturen

We houden u graag op de hoogte van aantrekkelijke aanbiedingen en acties. Hiervoor hebben we nadrukkelijk uw toestemming nodig en daarmee de volgende persoonsgegevens om de nieuwsbrieven persoonlijk en daarmee zo bruikbaar mogelijk te maken:

 • Toestemming voor nieuwsbrieven
 • E-mailadres
  • Aanhef
  • Voor- en achternaam
  • Voorkeurswinkel (mits aangegeven)

We bewaren deze gegevens totdat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.  Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven: u kunt dit in elke gestuurde nieuwsbrief zelf wijzigen, in uw voorkeurswinkel aangeven, of via een mail naar privacy@expert.nl verzoeken om de toestemming in te trekken voor het versturen van onze nieuwsbrief.

Voor het monitoren van de klanttevredenheid

Om onze kwaliteit te kunnen waarborgen en verbeteren is uw mening voor ons van grote waarde. Daarom vragen we u, als laatste onderdeel van het verkoopproces, eenmalig een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen. Hiervoor gebruiken we de persoonsgegevens die we hebben verkregen bij uw aankoop van de producten.

Uitsluitend in de Expertwinkel

Om een directe aankoop in de winkel verwerken

In de winkel is het ook mogelijk dat u een product aanschaft zonder dat we uw gegevens nodig hebben, u krijgt dan een aankoopnota. Op het moment dat we een offerte of factuur maken of we het product voor u moeten bestellen zal de verkoopmedewerker met u overleggen welke persoonsgegevens we van u nodig hebben.

Ter preventie en beveiliging: bewakingscamera’s

In de winkels hangen camera’s om de veiligheid en eigendommen te bewaken. De beelden zullen alleen voor dit doeleinde worden gebruikt en na maximaal vier weken weer overschreven worden met actuele beelden. Uitsluitend in het geval van een incident, bijvoorbeeld bij diefstal, is de Expertwinkel bevoegd om de betreffende beelden te bewaren totdat het incident is afgehandeld.

Ten behoeve van lokale acties en doeleinden

Iedere Expertwinkel heeft de vrijheid om u zelfstandig lokale acties aan te bieden waarvoor mogelijk persoonsgegevens nodig zijn. De betreffende winkel is verplicht om uw toestemming hiervoor te vragen.

Mocht er een samenwerking met een derde partij zijn, zal de winkel de verantwoordelijkheid dragen en de beveiliging waarborgen door afspraken en voorwaarden vast te leggen met de derde partij.

Uitsluitend op expert.nl

Om u een online persoonlijk account aan te bieden

Om bestellen via expert.nl zo gemakkelijk mogelijk te maken bieden we de optie om een account aan te maken op de webshop. Dit is geen vereiste om te bestellen, want zonder account kunt u evengoed online bestellen bij Expert. In het online account kunt u zelf gegevens toevoegen. Hieronder vindt u de gegevens die mogelijk aan aan uw account zijn gekoppeld:

 • Aanhef
 • Voor- en achternaam
 • Factuuradres(sen)
 • Bezorgadres(sen)
 • Emailadres
 • Toestemming voor nieuwsbrieven
 • Wachtwoord (versleuteld)
 • Aankoophistorie
 • Beoordelingen (reviews)

Nadat u uw Expert account 7 jaar niet heeft gebruikt zal Expert uw account automatisch verwijderen. U kunt het account ook eerder door Expert op laten heffen en/of laten verwijderen door een mail te sturen naar privacy@expert.nl.

Cookies en persoonsgegevens

Expert gebruikt cookies onder meer om de gebruikerservaring op expert.nl zo optimaal mogelijk te maken. Welke dit zijn en met welke reden kunt u bekijken in ons cookiebeleid.

Social media

We kunnen op social media winacties initiëren waarbij onderstaande gegevens gevraagd kunnen worden om mee te kunnen doen. De gegevens zijn nodig om u bijvoorbeeld als winnaar te kunnen bereiken, danwel te informeren over de uitslag of eventuele prijswinnaars de gewonnen producten te kunnen versturen.

 • Aanhef
 • Voor- en achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer           
 • Emailadres
 • Voorkeurswinkel

Toegang en opslag van de gegevens

De gegevens van klanten worden per winkel op een lokale server opgeslagen, zo heeft iedere winkel een eigen klantenbestand. Een deel van de gegevens wordt ook in de centrale Expert database opgeslagen (in Nederland). Dit zijn de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, adres, winkelgegevens, emailadres, toestemming voor nieuwsbrieven en de aankoophistorie. Uitgangspunt bij elk persoonsgegeven is dat we deze alleen verwerken voor de noodzakelijke termijn en niet langer (zie ook de verwerkingen hierboven). De gegevens worden daarna anoniem gemaakt of gewist.

Iedere winkel heeft dus de mogelijkheid om, met toestemming van de klant, meer persoonsgegevens te verwerken dan centraal worden opgeslagen – om zo voor lokale doeleinden te gebruiken, zoals bijvoorbeeld extra lokale acties.

Derden

De gegevens die Expert verzamelt zijn uitsluitend bedoeld voor de verwerkingen die hierboven zijn genoemd of voor wettelijke verplichtingen en zullen nooit verkocht worden aan derden.

Indien voor een verwerking een verstrekking aan derden nodig is, stellen wij uw gegevens aan deze derde ter beschikking onder duidelijk opgestelde voorwaarden (via verwerkersovereenkomsten) om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te allen tijde te waarborgen. Wij blijven tenslotte verantwoordelijk voor de verwerking van derden.

Onder derden verstaan we de volgende partijen: logistieke dienstverleners, reparatiebedrijven, website en -shop ontwikkelaars, een onderzoeksbureau, een marketingbureau, en de leverancier van het kassasysteem.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw persoonsgegevens te beschermen neemt Expert passende, maar strenge, organisatorische en technische maatregelen. Simpel uitgangspunt is dat we alleen persoonsgegevens gebruiken die we nodig hebben voor dat doel en niets meer dan dat. Verder zorgen we ervoor dat derden die zijn benodigd voor bepaalde verwerkingen net zo goed beveiligd zijn dan wij door hier duidelijke afspraken over te maken en de bevoegdheid te hebben om dit te toetsen.

Ook in de Expertwinkels nemen we adequate maatregelen om te voorkomen dat uw gegevens in verkeerde handen vallen. We creëren daarom ook bewustwording van het belang van uw privacy onder alle medewerkers.

U bent expert over uw persoonsgegevens

Uw keuzes met betrekking tot onze verwerking van persoonsgegevens zal te allen tijde worden gerespecteerd. U zal dan ook altijd de mogelijkheid houden om uw persoonsgegevens te beheren door de volgende rechten uit te kunnen oefenen: uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen. Daarnaast mag u eventuele toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken, bezwaar maken tegen de verwerking en heeft u het recht om uw gegevens te laten overdragen. Dit laatste betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Rechten uitoefenen

Om een van uw rechten uit te oefenen kunt een verzoek indienen via privacy@expert.nl, met in ieder geval het emailadres waarmee u bij ons staat geregistreerd. Daarnaast kunt u natuurlijk ook een van de winkels bezoeken om het verzoek daar in te dienen. In beide gevallen kunnen we om extra informatie vragen om uw identiteit vast te stellen.

Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken.

Mocht u een klacht hebben over de bescherming van uw privacy dan heeft u het recht om dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.